Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

PHmax u MŠ v závislosti na pracovištích

Jak počet pracovišť a tříd mateřské školy ovlivňují výpočet PHmax ilustruje následující příspěvek.

U MŠ je PHmax počítáno za každé pracoviště zvlášť, na rozdíl od PHmax u ZŠ. Z pohledu výše PHmax jde o výhodu, protože takto získá MŠ vyšší PHmax. Ukažme si to na následujících příkladech. 

Příklad 1

model pro 2 pracoviště (1. pracoviště – 1 třída, 2. pracoviště – 3 třídy), celodenní provoz, průměrná doba provozu 10 hodin

1. pracoviště62,5PHmax
2. pracoviště177,5PHmax
Celkem za MŠ240,0PHmax

Příklad 2

model pro 1 pracoviště (4 třídy), celodenní provoz, průměrná doba provozu 10 hodin

Celkem za MŠ235,0PHmax

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud jde o MŠ pouze s jedním pracovištěm (Příklad 2), je PHmax nižší než u MŠ se stejnou velikostí, ale provozující činnost na 2 pracovištích (Příklad 1).

Pro výpočet PHmax jsme využili tabulku uvedenou v příloze č. 2 k vyhlášce č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (viz odkaz na přílohu v závěru tohoto článku).