Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Hledáte IT kurzy? V nabídce je cca 100 akreditovaných akcí

Akreditované DVPP kurzy Vám můžeme nabídnout do Šablon II jako otevřené nebo formou sborovny pro Vaši školu (již od 4 účastníků).

Jak zjistit, který z cca 100 akreditovaných IT kurzů je pro Vás vhodný?

Aktuálně vyhlášené IT kurzy
Průběžně publikujeme na http://www.kvic.cz/icemsk

Hledáte kurz z určité IT oblasti?
Na stránce http://www.kvic.cz/sp/255/Poradenstvi/ICT_podpora_skolam/Hledate_IT_kurz
je odpovědní formulář, na základě kterého Vám zašleme nabídku několika kurzů ze zvolené oblasti (Google, Microsoft, interaktivní výuka atd.)

Chcete konkrétní IT kurz?
Můžete avizovat svůj zájem pomocí poptávkového formuláře, kde si ke kurzu zvolíte vhodné místo konání a den v týdnu, který Vám vyhovuje.
Formulář je dostupný na http://www.kvic.cz/sp/25/Vzdelavani/Jak_se_prihlasit/Poptavky
Jakmile se sejde 6 shodných požadavků, oslovíme zájemce a spustíme kurz.

Sborovna – kurzy přímo ve Vaší škole
A to včetně zvýhodněné kalkulace ceny, popř. přivezeme mobilní NTB učebnu. Pro objednání těchto kurzů kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky paní Kateřinu Vyhlídalovou, e-mail: katerina.vyhlidalovakvic.cz, tel: 595 538 034.