Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

PLPP a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrných opatření na ZŠ, 8 h

19. 4. 2017, KVIC Ostrava, 29 úč.
č. kurzu:6017561701

Účastníci se v akr. programu seznámili s novelizací § 16  Školského zákona a vyhláškou č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků s SVP a žáků nadaných, rozdílem mezi integrací a inkluzí a potřebou společného vzdělávání, se stupni a druhy podpůrných opatření, zapojením asistentů a dalších pedagogických pracovníků do výuky.