Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

PLPP a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrných opatření na ZŠ, 8 h

19. 4. 2017, KVIC Ostrava, 29 úč.č. kurzu:6017561701 Účastníci se v akr. programu seznámili s novelizací § 16  Školského zákona a vyhláškou č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků s SVP a žáků nadaných, rozdílem mezi integrací a inkluzí a potřebou společného vzdělávání, se stupni a druhy podpůrných opatření, zapojením asistentů a dalších pedagogických pracovníků do výuky.

Klub pro rodiče „Zdravý životní styl“

Akci pro rodiče pořádala Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá, Kpt. Jasioka 57, okres Karviná. Akce byla určena pro rodiče sociálně-znevýhodněných žáků trpících nadváhou a zdravotními problémy. Rodiče byli informováni, jak by se děti měly zdravě stravovat. Byli seznámeni se složením jídelníčku ve školní jídelně (příklady vhodných receptů). V závěru byla připravena ukázka a ochutnávka […]