Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Typologie MBTI – individualizace výchovy, výuky a učení žáků

V rámci projektu Podpora Inkluze v Moravskoslezském kraji se ve dnech 23. – 24. 11. 2016 na RZ Sepetná na Ostravici zúčastnilo 20 pedagogů 20 h programu Typologie MBTI – individualizace výchovy, výuky a učení žáků.

Účastníci se na vzdělávacím programu naučili rozpoznat jednotlivé projevy žáků jako projevy dimenzí osobnosti a jejich temperamentu dle MBTI. Lépe porozuměli svému výchovnému a vyučovacímu stylu, přirozeným preferencím jednotlivých typů žáků a z nich vyplývajícím učebním stylům. Získali znalosti a dovednosti k využívání různých strategií a metod výuky vedoucích k individualizovanému učení žáků.