Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Volnočasové aktivity na školách

V rámci projektu Podpora Inkluze v Moravskoslezském kraji, klíčové aktivity 1 probíhají od října 2016 na partnerských školách pro žáky 1x týdně kroužky na podporu gramotností. Celkem je realizováno 28 volnočasových aktivit se zaměřením – čtenářská, matematická, přírodovědná, finanční, ICT gramotnost. 

Práce s diferencovanou třídou v 1.– 3. ročníku ZŠ

V rámci projektu Podpora Inkluze v Moravskoslezském kraji se dne 1. 12. 2016 na KVIC v Opavě zúčastnilo 18 pedagogů partnerských škol 4 h programu Práce s diferencovanou třídou v 1.– 3. ročníku ZŠ. Účastníci se seznámili s metodami, formami práce a pomůckami, které jsou využitelné při procvičování  a prověřování znalostí a jsou využitelné především v českém jazyce a v matematice v diferencovaných třídách. […]

Práce s diferencovanou třídou v matematice

V rámci projektu Podpora Inkluze v Moravskoslezském kraji se dne 1. 12. 2016 na KVIC v Opavě zúčastnilo   14 pedagogů partnerských škol 4 h programu Práce s diferencovanou třídou v matematice. Účastníci se seznámili s metodami, formami práce a pomůckami, které jsou využitelné při procvičování  a prověřování učiva aritmetiky, algebry i geometrie v hodinách matematiky v diferencovaných třídách. Účastníci ocenili nové […]

Typologie MBTI – individualizace výchovy, výuky a učení žáků

V rámci projektu Podpora Inkluze v Moravskoslezském kraji se ve dnech 23. – 24. 11. 2016 na RZ Sepetná na Ostravici zúčastnilo 20 pedagogů 20 h programu Typologie MBTI – individualizace výchovy, výuky a učení žáků. Účastníci se na vzdělávacím programu naučili rozpoznat jednotlivé projevy žáků jako projevy dimenzí osobnosti a jejich temperamentu dle MBTI. Lépe porozuměli svému […]

Práce s diferencovanou třídou v českém jazyce

V rámci projektu Podpora Inkluze v Moravskoslezském kraji se dne 19. 10. 2016 na KVIC v Opavě se zúčastnilo  17 pedagogů partnerských škol 4 h programu Práce s diferencovanou třídou v českém jazyce. Účastníci se seznámili s metodami, formami práce a pomůckami, které jsou využitelné při procvičování  a prověřování učiva mluvnice, slohu i literatury v hodinách českého jazyka v diferencovaných třídách. Účastníci […]

Škola pro všechny II.

V rámci projektu Podpora Inkluze v Moravskoslezském kraji se pedagogové a školská poradenská pracoviště  partnerských škol zúčastnili 16 ti hodinových výjezdních setkání s názvem Škola pro všechny II. V  první části setkání pedagogové reflektovali stávající stav na škole a pracovali nad vytvořením plánu rozvoje. V druhé části svou vizi sdíleli s vedením školy a členy školského poradenského pracoviště. Setkání se […]

Škola pro všechny I.

V rámci projektu Podpora Inkluze v Moravskoslezském kraji se vedení a školská poradenská pracoviště partnerských škol zúčastnili 16 ti hodinových výjezdních setkání s názvem Škola pro všechny I. V rámci setkání si účastníci vyjasňovali své role na škole, vize a společně pracovali nad plánem rozvoje školy směřující ke společnému vzdělávání. Setkání se uskutečnila ve třech termínech a každý z nich […]