Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

OKAP II

Aktuality z projektu

Vysíláme do světa 19 nových mentorů

Od března do listopadu 2023 jsme realizovali další běh kurzu Mentorské dovednosti v rámci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP II),

Učebnice pro výuku odborné angličtiny

Významným výstupem projektu je vytvořená učebnice Electrical engineering pro žáky a učitele středních škol skupiny oborů 26 Elektrotechnika s 10 lekcemi odborné angličtiny.

Název projektu

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSKII (OKAP)

Registrační číslo

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613

Realizace projektu

7/2021 – 11/2023

Projekt OKAP II je realizován Moravskoslezským krajem ve spolupráci s 96 partnerskými organizacemi, převážně SŠ, ZŠ, SVČ, ale rovněž Ostravskou univerzitou, Vysokou školou báňskou, Dolní oblastí Vítkovice, Mensou České republiky a dalšími vzdělávacími institucemi.

Mezi hlavní podporované oblasti patří odborné vzdělávání, kariérové poradenství, polytechnické vzdělávání, inkluze, podnikavost a podpora rozvoje gramotností.

Naše organizace, jako finanční partner projektu, zajišťuje zejména vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení v rámci celého kraje v těchto aktivitách:

O2
Vzdělávání pedagogických pracovníků s akcentem na osobnostní a profesní rozvoj
O4
Metodická podpora pedagogů v oblasti odborného a dalšího vzdělávání
O12
Podpora pedagogického vedení škol a školských zařízení
K3
Vzdělávání pedagogických pracovníků k prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání
P2
Podpora pedagogických pracovníků v rozvoji polytechnického vzdělávání
PIK4
Podpora podnikavosti a kreativity, rozvoj funkční gramotnosti
G7
Aktivity na podporu ČMG pro pedagogické pracovníky napříč předměty
I1
ICT kompetence pracovníků ve školství
INK4
Podpora pracovníků škol a školských zařízení v oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání
J5
Rozvoj odborné angličtiny na SŠ

Realizační tým

Mgr. Marie Apriasová

hlavní koordinátorka projektu za KVIC

Podpora škol vzdělávajících nadané a mimořádně nadané děti a žáky (ink4)
Podpora pracovníků školských zařízení pro výkon ústavní výchovy (ink4)

marie.apriasova@kvic.cz

+420 595 538 071

+420 777 136 413

Ing. Renata Kocurková

Vzdělávání pedagogických pracovníků s akcentem na osobnostní a profesní rozvoj (o2)
Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (k3)
Polytechnické vzdělávání v ZŠ, SŠ (p2)

renata.kocurkova@kvic.cz

+420 595 538 074

Mgr. Blanka Kozáková

ICT kompetence pracovníků ve školství (i1)

blanka.kozakova@kvic.cz

+420 595 538 023

+420 777 136 410

Mgr. Eva Krzywoňová

Rozvoj odborné angličtiny na SŠ (pouze pro spolupracující školy – j5)

eva.krzywonova@kvic.cz

+420 595 538 062

+420 777 723 442

Mgr. Jana Mikošková

Metodická podpora pedagogů v oblasti odborného a dalšího vzdělávání (ROC, Lektor dalšího vzdělávání – o4)
Podpora podnikavosti (pik4)

jana.mikoskova@kvic.cz

+420 734 790 323

Mgr. Ludmila Muchová

Podpora pedagogického vedení škol a školských zařízení (o12)
Čtenářská gramotnost a pregramotnost (g7)
Polytechnické vzdělávání v MŠ (p2)

ludmila.muchova@kvic.cz

+420 595 538 047

+420 608 710 691

Mgr. Gabriela Návratová

Sborovny pro partnerské SŠ (o2)

gabriela.navratova@kvic.cz

+420 595 538 077

+420 777 645 269

Vypsané kurzy

Podle zadaných kritérií nebyl nalezen žádný kurz.