Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Stanovení dopravního prostředku při pracovní cestě

Veškeré podmínky pracovní cesty (a to včetně určení dopravního prostředku) stanovuje zaměstnavatel předem. Znamená to, že vymezí, jakým způsobem se bude zaměstnanec na pracovní cestě přepravovat. Zaměstnanec je povinen způsob dopravy dodržet, jinak se jedná o porušení pracovní kázně. Zároveň z pohledu zaměstnavatele je povinnost proplatit jízdní výdaje sjednaného určeného přepravního prostředku v souladu se zákoníkem práce. […]