Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Spouštíme studium pro koordinátory ICT v Ostravě

Od dubna 2023 jsme připravili nový běh studia pro zájemce ze škol. Toto studium lze již hradit ze šablon OPJAK. Studium trvá cca 1,5 roku, zejména se můžete těšit na návštěvy ve školách, které nám představí své řešení školní infrastruktury, přístup k nové informatice a rozvoji digitální kompetence.

Studium je velmi prakticky zaměřené. Realizujeme velké množství stáží ve školách v MSK tak, aby se studenti mohli seznámit s různou architekturou IT, s různými přístupy k pořizování HW a SW v různých typech škol. Představujeme příklady dobré praxe ve školách, které se vydaly cestou nové informatiky a strategie, jak změny připravit a zavádět ve školním kolektivu.

Pokud byste se chtěli blíže seznámit s jeho náplní, zde je odkaz:
https://www.kvic.cz/stranka/142/

a přihlásit se je možné přímo zde:
https://www.kvic.cz/kurz/1333412350/