Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Je možné, aby pedagog odvezl dítě k rodičům domů například do sousední obce?

Rodič dítěte sdělí, že si jej nemůže vyzvednout v řádné pracovní době Mateřské školy a že se asi o hodinu opozdí z nepředvídatelných důvodů. 

Zásadně nedoporučuji, aby dítě odváděl nebo dokonce odvážel pedagogický pracovník kamkoliv po zavírací hodině. Pokud nastane nastíněná situace, kterou mě poměrně často ředitelé MŠ předestírají ve svých dotazech, pak s dítětem zaměstnanec MŠ setrvá v budově školky do té doby, než přijde rodič. Pokud se to bude opakovat, pak radím rodiči naúčtovat přesčas pedagoga. Pokud doba přesčasu přesáhne například hodinu anebo se to bude častěji opakovat, MŠ oznamuje tuto skutečnost OSPODu a v krajním případě přivolá Policii. Popsaná situace, na níž se ředitelé v rámci konzultací často dotazují, skrývá řadu nástrah a rizik a lehkomyslně spoléhat na to, že se během krátké cesty v řádu jednotek kilometrů tzv.  „nic nemůže přihodit“ je velmi neodpovědné. Pokud by se dítěti na cestě například v důsledku dopravní nehody, cokoliv stalo, mohli by rodiče požadovat i po MŠ oprávněně v současných přísných právních poměrech statisícové až miliónové částky za škody na zdraví, v krajním případě i na životě dítěte. Doporučuji, seznámit s tímto stanoviskem všechny pedagogy a z opatrnosti i nepedagogické zaměstnance na interních poradách, protože ředitel nemusí být na pracovišti přítomen, dojde-li k této situaci, aby byli dostatečně poučeni a apelujte na rodiče, nechť striktně dodržují stanovenou otevírací dobu vaší MŠ, aby se těmto situacím preventivně předcházelo a nedocházelo k nim anebo jen v minimální míře.