Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Vztah PHmax a PH školy v souvislosti s financemi na příkladu v mateřské škole

Zanedlouho začneme plánovat nový školní rok. Jak efektivně využít možnosti nastavené MŠMT si ukážeme následovně. Nejdříve si zopakujeme dva základní pojmy, se kterými budeme pracovat. PHmax je maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti financované ze státního rozpočtu pro mateřskou školu podle počtu tříd v jednom pracovišti (jedné budově). V případě více pracovišť musíme stanovit PHmax pro každé pracoviště […]