Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Prominutí nesplacených zápůjček z FKSP – příklad

Podle ust. § 6 a ust. § 11 odst. 2 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „vyhláška o FKSP“), lze zaměstnanci poskytnout zápůjčku na bytové účely nebo k překlenutí tíživé finanční situace.  Zároveň při skončení pracovního poměru je zápůjčka splatná nejpozději do 6 měsíců ode dne jeho ukončení, pokud není ve smlouvě o poskytnutí zápůjčky […]