Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Prominutí nesplacených zápůjček z FKSP

Při skončení pracovního poměru je zápůjčka (na bytové účely nebo k překlenutí tíživé finanční situace) splatná nejpozději do 6 měsíců ode dne jejího ukončení, pokud není ve smlouvě o poskytnutí zápůjčky stanoveno jinak (např. v den ukončení pracovního poměru). Prominout lze nejvýše částku 30 000 Kč (podle § 3 odst. 7 vyhlášky č. 114/2002 Sb.). Postup při prominutí nesplacené zápůjčky: – Zaměstnanec před ukončením pracovního poměru písemně požádá organizaci (školu) o prominutí […]