Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Odmítnutí výkonu práce zaměstnancem v souvislosti s virovou pandemií

Ředitel školy má mezi svými zaměstnanci, ať již pedagogy nebo nepedagogy, osoby ve věku 55+ s různými zdravotními neduhy (např. hypertenze, diabetes, kardiovaskulární diagnózy). Mohou v případě obnovení výuky tito zaměstnanci v průběhu měsíce května odmítnout výkon práce, protože se v souvislosti s virovou pandemií cítí ohrožení na zdraví ?

Striktně právně ustanovení § 106 odst. 2 zákoníku práce sice konstruuje možnost zaměstnance odmítnout výkon práce při bezprostředním ohrožení života či zdraví zaměstnance, nicméně na výše uvedenou, popisovanou situaci jej vztáhnout podle dostupných výkladových stanovisek  n e l z e. Tato norma totiž nemíří na možnost zaměstnance odmítnout výkon práce „en bloc“ = jako celek, tedy v souladu s tím jak má zaměstnanec sjednán druh práce v pracovní smlouvě a jak je rozveden a konkretizován v pracovní náplni, nýbrž „jen“ jako možnost odmítnout jednotlivý, dílčí pracovní úkol případně úkoly, a to jen za předpokladu, že zdraví zaměstnance je ohroženo bezprostředně, závažným způsobem. Navíc nepostačí jen subjektivní anebo dokonce intuitivní obava zaměstnance, ale jeho názor musí být odůvodněný a podložený.

Dále nad rámec dotazu dodávám, že z logiky věci plyne, že pokud by zaměstnanec nebyl ze zdravotních důvodů a indikace nadále konat nadále dosavadní práci dle pracovní smlouvy, bylo by to právním důvodem k aplikaci úplně jiných ustanovení jednak zákoníků práce, než je výše uvedený a jednak speciální zdravotnické legislativy.