Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Uzavření provozu mateřské školy – dopad na zaměstnance

Zřizovatel vydá rozhodnutí o uzavření (případně) omezení provozu mateřské školy v souvislosti s nařízením vlády ČR přijatého na základě zákona o krizovém řízení. Dotaz zní: Jak naložit se zaměstnanci, pomineme-li možnost čerpání dovolené, ošetřovné či home office?

Dotaz zní:

Jak naložit se zaměstnanci, pomineme-li možnost čerpání dovolené, ošetřovné či home office?

Odpověď:

Zde je na místě postupovat s odkazem na ustanovení § 208 zákoníku práce, který uvádí : „nemohl-li zaměstnanec konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele, než jsou uvedeny v § 207, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku s výjimkou, bylo-li uplatňováno tzv. konto pracovní doby ( tedy §§ 86 a 87 ).  V případě školských právnických osob není možný postup podle § 209 odst. 1 a odst. 2 zákoníku práce, protože tyto jsou výslovně vyjmenovány v § 109 odst. 3 zákoníku práce  a    n  e n í   tedy možné krátit náhradu výdělku až případně na 60 %  jako u zaměstnavatelů, kteří poskytují mzdu a nikoliv plat.