Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Komise navrhuje zdvojnásobit rozpočet programu Erasmus

V rámci rozpočtu EU na období 2021–2027 EK navrhuje zdvojnásobit rozpočet programu Erasmus na 30 miliard EUR.

Díky programu Erasmus mohou již nyní miliony mladých Evropanů studovat, vzdělávat se nebo vykonávat dobrovolnickou práci v zahraničí. Získají tak nové zkušenosti a lepší povědomí o Evropě a budou mít lepší šance uplatnit se na pracovním trhu. Po zdvojnásobení finančních prostředků bude tento program moci ještě účinněji sloužit podpoře klíčových politických cílů, jako je vytvoření evropského vzdělávacího prostoru do roku 2025, posílení účasti mladých lidí a podpora evropské identity prostřednictvím politik v oblasti mládeže, vzdělávání a kultury. 

Celý článek na http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3948_cs.htm