Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Nová opatření pro posílení klíčových kompetencí a digitálních dovedností

EK přijala nové iniciativy, jež mají zlepšit klíčové kompetence a digitální dovednosti evropských občanů, podpořit společné hodnoty a povědomí žáků o fungování EU.

Záměrem je snížit socioekonomické nerovnosti a současně podpořit konkurenceschopnost. Konkrétně se jedná o:
1. Doporučení Rady o klíčových kompetencích pro celoživotní učení
2. Akční plán digitálního vzdělávání
3. Doporučení Rady o společných hodnotách, inkluzivním vzdělávání a evropském rozměru výuky.

Více na https://ec.europa.eu/epale/cs/content/nova-opatreni-pro-posileni-klicovych-kompetenci-digitalnich-dovednosti