Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Úvodní den mobility – očekávané výstupy kurzu

15/05 09:30–13:00 WELCOME MEETING AND CITY TOUR
Meeting point: Guildhall Square, Portsmouth PO1 2AD

V průběhu úvodního setkání jsme se seznámili s pracovními materiály pro naši mobilitu a s programem našeho pobytu v Portsmouth. Setkání jsme zakončili procházkou centrem města s vysvětlením základních informací k orientaci ve městě a k dopravě.

15/05 15:00–18:00
Structured Course – “Innovative Structured Techniques”
Location: Training Vision’s office Teacher: Dr. Taiwo Ayodele
• Představení očekávaných výstupů, pracovních metod a zdrojů vzdělávacího programu.
• Téma – úvod kurzu formou řízené diskuse, co je úkolem lektora, doporučení účastníkům.
• Volba témat a sestavení struktury kurzu (návrh a cíl). Principy plánování a přípravy.
• Vytváření prezentačních dovedností a technik interaktivní práce. Případová studie, videoukázky.