Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Klub pro rodiče „Práce s dětmi s SPU – dyslexie“

Akci pro rodiče pořádala Základní škola Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace.

Akce byla opět cílena na rodiče žáků ze sociálně nepříznivého prostředí, kteří se potýkají s výukovými obtížemi. Rodičům byla přiblížena problematika dyslexie a byli obeznámeni se způsoby nápravy obtíží spojených se čtením. Rodiče dostali informaci o možnosti vyšetření žáka v ŠPZ, byla jim představena nabídka doučování a další pomoci ze strany školy.

Akce se zúčastnilo 10 rodičů.