Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Klub pro rodiče „Proč je důležitá pravidelná docházka do vyučováníí?“

Akci pro rodiče pořádala Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace.

V úvodu klubu vystoupila konzultantka klubu a pracovnice OSPOD k tématu rizikového chování středoškoláků. Legislativní témata prokládala konkrétními příklady z praxe (od záškoláctví po další problematické jevy). Také díky tomu se rozproudila živá diskuse k tématu.

Akce se zúčastnilo 15 rodičů.