Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Klub pro rodiče „Stravovací návyky a zdraví“

Akci pro rodiče pořádala Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 – příspěvková organizace.

Rodiče byli seznámeni s tematickými okruhy týkajícími se zdraví a stravy v rámci našeho ŠVP, s jakými informacemi se děti setkávají ve škole, s výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo v 2.pololetív rámci 2.stupně. (Dotazníky byly zaměřeny na stravu, sebeobraz a sebehodnocení dětí.) Rodiče měli možnost nahlédnout do dotazníku svého dítěte a seznámit se s výsledky, Dále byli seznámeni s projektem HelpP3, který je zacílen na poruchy přijmu potravy. s tímto projektem se setkávají i děti naší školy v rámci besed. Je založen na peer programu, kdy informace předávají vrstevníci, což je dětmi přijímáno velmi kladně, Studentky formou prezentace představily různé typy poruch přijmu potravy + vše doplňovaly konkrétními případy.

Akce se zúčastnilo 12 rodičů.