Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Klub pro rodiče „Nebezpečí počítačových her v mladším školním věku“

Akci pro rodiče pořádala Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace.

Proběhla beseda s odborníkem na téma fenoménu počítačových her a dalších nebezpečí spjatých s virtuální realitou (sociální sítě, kyberšikana, dopady na CNS, vznik závislosti apod.). Součástí setkání byla také pasáž zaměřená na prevenci a možnostech předcházení průvodních negativních důsledků.

Akce se zúčastnilo 35 rodičů.