Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Klub pro rodiče „Podpora a motivace neúspěšného žáka“

Akci pro rodiče pořádala Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace.

Seznámení s právy a povinnostmi rodičů vyplývající z Doporučení ŠPZ. Možnosti podpory rodičům neúspěšného žáka.

Akce se zúčastnilo 10 rodičů.