Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

PLPP a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrných opatření na ZŠ, 8 h

1. 3. 2017, KVIC Ostrava, 14 úč.
č. kurzu: 6017561700

Účastníci se v akr. programu seznámili se změnou ve školském zákoně – s novelizací § 16  a vyhláškou č. 27/2016Sb. o vzdělávání žáků s SVP a žáků nadaných.