Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Klub pro rodiče „Podpora rodičům – Osvětová činnost“

Akci pro rodiče pořádala Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace.

Toto setkání bylo věnováno způsobu bezpečné cesty žáků 1. a 2. tříd ZŠ do školy. Akci vedl vedoucí MP ve Vítkově, který po sdělení základních informací o bezpečnosti a chování v silničním provozu, upozornil na nutnost poučit žáky, a to vč. dětí ze socio-kulturně odlišného prostředí. Přednášku orientoval na místa ve městě, která jsou z hlediska bezpečnosti chodců problémová.

Akce se zúčastnilo 10 rodičů.