Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Klub pro rodiče „Projekt podpora inkluze“

Akci pro rodiče pořádala Základní škola Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace.

Rodiče byli seznámeni s hlavními aktivitami projektu a jeho realizací ve škole. Byli jim představeni zástupci zapojených a zainteresovaných organizací (MSK, KVIC,…). Získali informaci o práci ŠPP vč. představení jeho členů a objasnění náplně práce každého z nich. V rámci diskuse byly předloženy návrhy témat dalších setkání.

Akce se zúčastnilo 13 rodičů.