Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 – 2020 a Akční plán

MPSV zveřejnilo v červenci dokument Akční plán Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 – 2020, který byl schválen usnesením vlády č. 616 dne 7. 7. 2016.

V dokumentu stojí za pozornost strategický cíl 6 „PODPORA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ A UČENÍ PROSTŘEDNICTVÍM DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ“. Specifické cíle 6.1-6.5 garantuje MŠMT, financování se předpokládá z OPVVV.

Portál  s dokumenty je dostupný na https://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/digitalni_gramotnost