Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

CLIL (Content and Language Integrated Learning)

Jedná se o metodu, která plně integruje výuku učiva daného předmětu a cizího jazyka. Cizí jazyk se zde stává nástrojem pro výuku vzdělávacího obsahu.

CLIL se stal na základě dokumentu Evropské unie pod názvem „Podpora jazykového vzdělávání a lingvistické rozmanitosti: Akční plán 2004 – 2006“ součástí jazykové politiky ČR. Dokument předpokládá, že obsahově a jazykově integrované učení se bude podílet na cílech Unie v oblasti jazykového vzdělávání především tím, že žák si bude moci na hodině bezprostředně ověřit nově nabyté jazykové dovednosti a posílí tím tak své sebevědomí pro další studium jazyka.

BALADOVÁ, Gabriela. Výuka metodou CLIL. Metodický portál: Články [online]. 12. 02. 2009, [cit. 2016-12-30]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/2965/VYUKA-METODOU-CLIL.html>. ISSN 1802-4785.

Více na http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/2965/vyuka-metodou-clil.html/