Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Vím, co chci

Název projektu

Vím, co chci – Vím jak na to

Registrační číslo

CZ.1.07/1.2.25/01.0018

Realizace projektu

3/2012 – 12/2014

Projekt Vím, co chci – Vím, jak na to je zaměřen na zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami umístěných v zařízeních institucionální výchovy – dětských domovech v Moravskoslezském kraji.
Plánované aktivity bude realizovat žadatel ve spolupráci s 16 partnery projektu – dětskými domovy zřizovanými Moravskoslezským krajem. Vzhledem k tomu, že se zástupci Asociace ředitelů dětských domovů Moravskoslezského kraje podíleli na plánování aktivit již v samotné fázi přípravy projektu, odpovídá náplň těchto aktivit jejich požadavkům.
Celkovým výstupem bude podpořená cílová skupina dětí a žáků se sociálním znevýhodněním a proškolení pracovníci a vedoucí pracovníci partnerských organizací. Budou nově vytvořeny či inovovány vzdělávací programy, které budou předloženy k akreditaci MŠMT. V průběhu projektu budou zpracovány programy pro rodinné skupiny rozvíjející klíčové kompetence a osobnostní rozvoj.
Záměrem projektu je podpora adaptace, resocializace a osamostatňování dítěte s nařízenou ústavní výchovou v 16 dětských domovech zřizovaných Moravskoslezským krajem pro vytvoření optimálních podmínek pro osobnostní rozvoj dítěte dle jeho individuálních potřeb umožňujících jeho plnohodnotné zapojení do života společnosti při současném zvýšení profesionality pracovníků dětských domovů.
Žadatel spolu s 16 partnery chce tohoto cíle dosáhnout v těchto oblastech:
  1. přispět k začlenění dětí s nařízenou ústavní výchovou do běžných sociálních struktur, zvýšit jejich sociální kompetence a posílit jejich sociální vazby vzděláváním pracovníků a vedoucích pracovníků dětských domovů
  2. napomoci řešení obtížných životních situací dětí a žáků s nařízenou ústavní výchovou a zmenšit negativní dopady vyplývající z jejich situace
  3. připravit dětí s nařízenou ústavní výchovou na vstup do samostatného života
  4. podpořit vzájemné sdílení a předávání zkušeností z praxe ústavní výchovy