Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Škola s místem pro všechny

Název projektu

Škola s místem pro všechny

Registrační číslo

CZ.1.07/1.2.25/01.0017

Realizace projektu

7/2012 – 12/2014

Projekt má za úkol podpořit školní úspěšnost dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním v 9 partnerských školách Moravskoslezského kraje (v Ostravě, Karviné, Bohumíně a Kopřivnici) a vytvořit jim tak motivující prostředí ke vzdělávání.
V přímé práci se zaměřuje na praktické metody a techniky zohledňující specifičnost cílové skupiny dětí a žáků, rozvíjí jejich sociální dovednosti. Pro zvýšení školní úspěšnosti žákům poskytuje individuální péči, na školách rozšiřuje volnočasové aktivity, u pedagogů a asistentů pedagoga podporuje osobnostní a profesní růst.
Projekt je v souladu s globálním cílem oblasti podpory 1.2 OPVK.

Cílem projektu je podpořit školní úspěšnost dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním (dále jen SZ) a vytvořit motivující prostředí ke vzdělávání této cílové skupiny. Projekt se zaměřuje na včasnou péči o děti se SZ, předcházení školní neúspěšnosti a předčasného odchodu ze systému vzdělávání u těchto dětí a žáků a zvyšování kompetencí pedagogů a asistentů pedagoga pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu SZ dětí a žáků ke vzdělávání.
Těchto cílů chceme dosáhnout:

  • zvyšováním kompetencí pedagogů a asistentů pedagoga jejich dalším vzděláváním pro práci se SZ dětmi a žáky, které budou použity v přímé práci s dětmi a žáky
  • zavedením praktických metod a technik v práci se SZ dětmi a žáky
  • aktivní výukou s motivačními prvky zohledňující potřeby SZ dětí a žáků
  • individuálním přístupem k těmto dětem a žákům
  • rozvíjením osobnosti dětí a žáků se SZ, především sociálních dovedností a postojů
  • zajištěním aktivního využití volného času
  • navázáním efektivní spolupráce školy s rodiči těchto dětí a žáků od vstupu do MŠ a ZŠ a to rovněž za pomoci spolupráce odborníků ze sociální oblasti
  • předáváním zkušeností a využíváním příkladů dobré praxe v práci se SZ dětmi a žáky