Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

RESTART

Název projektu

RESTART

Registrační číslo

CZ.1.07/1.3.00/51.0004

Realizace projektu

8/2014 – 7/2015

V tomto projektu naše organizace spolupracuje s 39 finančními partnery – základními a středními školami – na zvyšování digitálních kompetencí vedoucích a pedagogických pracovníků.

Do projektu jsou zapojeny tyto školy:
Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace
Základní škola T. G. Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace
Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek
Gymnázium Český Těšín, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Aloise Jiráska Dolní Lutyně Komenského 1000 okres Karviná, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín
Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace
Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454
Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola, Lískovec, K Sedlištím 320
Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace
Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná
Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál
Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace
Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace
Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín
Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace
Mendelova střední škola Nový Jičín, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace
Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 – příspěvková organizace
Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace
Základní škola, Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace
Základní škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace
Základní škola Orlová-Lutyně Školní 862 okres Karviná, příspěvková organizace
Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace
Základní škola, Ostrava – Slezská Ostrava, Těšínská 98, příspěvková organizace
Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace 
Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace
Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace
VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
Základní škola a Mateřská škola Spálov, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace
Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace

Cílem projektu je posílit efektivní využívání nových technologií ve výuce a jejich celkovou integrací do základních a středních škol. A to zejména v regionu Moravskoslezského kraje (dále jen MSK) s možnou diseminací do dalších sousedních krajů. V projektu se proto zaměřujeme na zvýšení kompetencí v efektivní využívání ICT ve výuce u vedoucích a pedagogických pracovníků (dále PP) napříč školou, na integraci ICT do výuky a do života školy. Partnerské školy, nositele inovací, zapojujeme do sítě ICeMSK metodicky podpořené Inovačním centrem škol MSK. Takto budeme sdílet inovace a příklady dobré praxe v regionálním školství. Vzdělávací aktivity budou kombinací blended learningu, vzájemného učení a výměny zkušeností mezi PP. Aktivita PP bude podpořena mentoringem a používáním tabletů a notebooků, které školy v projektu pořídí a předají PP k využívání v procesu edukace (a to i po skončení projektu).

Nejdříve budeme realizovat přípravu VeP a expertů-mentorů (dále jen E). Aktivity budou zahájeny zmapováním současného stavu škol (např. pomocí nástroje Profil Škola21), sestavením strategického plánu s detailněji rozpracovaným výhledem zavádění ICT do výuky pro aktuální školní rok se školním koordinátorem projektu. Následně si zapojené školy pořídí dotyková mobilní zařízení. V takto připraveném prostředí proběhne vzdělávání dle individuálních potřeb PP. V něm budou využity digitální učební materiály školy a další validní zdroje ze vzdělávacích online komunit. Paralelně budou vzděláváni metodici ICT, aby po skončení projektu mohli realizovat podporu PP v zapojených školách.

Cílem projektu je:

 • podpořit cca 700 VeP a PP ZŠ a SŠ;
 • jako finanční partnery zapojit  ZŠ a SŠ;
 • realizovat cca 300 VP;
 • metodicky vést cca 40 stáží;
 • připravit 2 krajské konference vč. online přenosu;
 • posílít síť ICeMSK o min.15 inovativních škol;
 • vytvořit Inovační centrum škol MSK v Ostravě;
 • zpřístupnit online výstupy ke sdílení.

Co je ESF

Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Objem finančních prostředků z ESF pro ČR na programovací období 2007-2013 činí 3,8 mld. EUR.

Poslání Evropského sociálního fondu

Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.

Cíle Evropského sociálního fondu

 • Pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce
 • Rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce
 • Sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce
 • Celoživotní vzdělávání
 • Rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly
 • Zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání
 • Zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce
 • Boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce

Základní programy Evropského sociálního fondu

Programy, které umožňují čerpání prostředků z ESF v oblasti lidských zdrojů v období 2007-2013 v České republice a hlavním městě Praze jsou:

Zdroj: www.esfcr.cz

Realizační tým

Projektové manažerky

Blanka Kozáková, Marie Apriasová a Eliška Hanzelková

Finanční manažeři

Petr Nehasil a Kateřina Gletová

Věcné manažerky

Pavlína Hladíková, Monika Slobodníková (původně Mirela Džanková) a Berta Rosensteinová

Koordinátorky vzdělávání

Kateřina Vyhlídalová, Jana Zajoncová a Tereza Fojtíková (původně Magda Jandlová)

Školní koordinátoři projektu

39 pracovníků zapojených partnerských škol