Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Progress

Název projektu

Progress

Registrační číslo

CZ.1.07/1.3.44/01.0038

Realizace projektu

2/2012 – 12/2014

Projekt je zaměřen na podporu:

  1. vzdělávání učitelů ke zvládnutí didaktických postupů, moderních výukových metod a forem práce ve výuce cizích jazyků,
  2. sdílení zkušeností a jejich aplikaci ve výuce včetně mentorské podpory,
  3. vlastního jazykového vzdělávání včetně přípravy ke složení mezinárodně uznávané zkoušky a rozvoje komunikativních dovedností.

Je určen pedagogickým pracovníkům mateřských (MŠ), základních (ZŠ) a středních škol (SŠ) Moravskoslezského kraje (MSK).

Cílem projektu je zvýšení vlastních jazykových i výukových kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení MSK. Tohoto cíle dosáhneme realizací nových a inovovaných programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) zaměřeného:
  • na aktuální teoretické a praktické otázky související s výukou cizích jazyků v MŠ, ZŠ a SŠ,
  • na zvyšování jazykové úrovně a interaktivních řečových dovedností učitelů.
Ke splnění cíle projektu vedou tři oblasti zaměření:
  1. Tvorba a realizace programů DVPP s důrazem na moderní metody a formy výuky včetně jejich šíření, na aplikace jazykové propedeutiky (jazyková příprava k učení cizímu jazyku v raném věku) a na obsahově a jazykově integrovaného učení (CLIL = Content Language Integrated Learning, dále jen CLIL).
  2. Podpora zavádění získaných znalostí do výuky, sdílení, předávání a výměna zkušeností včetně individuální mentorské pomoci a rozvoj činnosti expertů na jazykové vzdělávání.
  3. Realizace dlouhodobých kurzů zaměřených na dosažení vlastní vyšší jazykové úrovně pedagogických pracovníků včetně přípravy ke složení mezinárodně uznávané zkoušky a rozvoj interaktivních řečových dovedností.