Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Podpora poradců

Název projektu

Podpora poradců pro implementaci kurikulární reformy

Registrační číslo

CZ.1.07/1.3.05/03.0029

Realizace projektu

6/2011 – 6/2012

Projekt se soustředí na rozvoj poradenského a podpůrného systému v kraji i na zatraktivnění a přiblížení forem a obsahů DVPP. Chce toho dosáhnout zkvalitňováním pedagogických a poradenských kompetencí poradců, jejich zapojením do tvorby kurzů DVPP v klíčových programech pro úspěch kurikulární reformy a do jejich pilotní realizace; rovněž vytvořením dalších podpůrných nástrojů – vytvořením metodiky a sítě poradenských center pro rozvoj gramotností, modernizací informačního a poradenského webu příjemce, metodikou pro marketingové strategie center DVPP a manuálu pro tvorbu kurzů v alternativním prostředí.
Je určen tvořivým učitelům základních, popř. středních škol Moravskoslezského kraje, absolventům kurzů Typologie MBTI a Čtením a psaním ke kritickému myšlení.

Cílem projektu je zejména vyškolení a vedení poradců z řad pedagogických pracovníků pro implementaci kurikulární reformy a podpora vzdělávacích center poskytujících poradenské a vzdělávací služby pracovníkům škol a školských zařízení.


Žadatel chce tohoto cíle dosáhnout zejména:

 1. Zvyšováním pedagogických a metodických dovedností poradců a vzdělavatelů, zvyšováním schopností radit, lektorovat, mentorovat, koučovat pro různé role předmětových metodiků v krajských poradních sborech, koordinátorů implementace kurikulární reformy i neformálních poradců školních i regionálních, a to jejich intenzivním vzděláním v nově vytvořených kurzech
 2. Tvorbou nástrojů na podporu kurikulární reformy:
  • kurzy DVPP, které budou zaměřeny především na aplikaci čtenářské, informační, gramotnosti;
  • vytvoření metodiky čtenářské gramotnosti, popř. síť poradenských a konzultačních pracovníků;
  • převedení webu KVIC na úroveň portálu s personifikovanými službami
  • tvorbou metodiky marketingové strategie DVPP
  • tvorbou manuálu pro kurzy;
 3. Pilotáží nově vytvořených kurzů DVPP
  které budou jednodenní, prezenční seminární, zážitkové i distanční s využitím e- L prostředí, resp. kombinované. Budou lektorovány poradci připravovanými v projektu, také s využitím externích lektorů. Tito lektoři zároveň budou působit v rolích supervizorů kurzů budou spoluzpracovateli při tvorbě podkladů k akreditaci kurzů, ke které dojde v průběhu pilotáže.