Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Perspektiva 2010

Název projektu

Perspektiva 2010

Registrační číslo

CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Realizace projektu

11/2008 – 10/2011

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt naplňuje globální cíl oblasti podpory 1.3 OPVK a je určen pracovníkům škol se sídlem v Moravskoslezském kraji (dále jen MSK).

Aktivitami projektu přispějeme ke zvýšení kompetencí cílové skupiny ve využití informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT). To se promítne v používání inovativních metod a ICT nástrojů a umožní učitelům nový pohled na proces učení a aplikování nových metod do ŠVP.

Účastník si bude volit mezi vzděláváním: dlouhodobým, které může mimo projekt ukončit závěrečnou zkouškou koordinace ICT aplikací ICT do vzdělávací oblasti krátkodobým na témata z ICT ve škole.

Plánované aktivity bude v průběhu 3 let realizovat realizační a lektorský tým žadatele (cca 60 lektorů, expertů) v síti školících a informačních center, která jsou rozmístěna plošně v MSK. Potřeba podpory v této oblasti je deklarována pracovníky škol, SWOT analýzou MŠMT a dalších.

Síť informačních center:

Cílem projektu je dosáhnout zvýšení ICT kompetencí cílové skupiny, které se promítne v používání inovativních metod ve vzdělávání s podporou ICT nástrojů. Používání nových metod umožní učitelům v Moravskoslezském kraji nový náhled na proces učení a učení se a aplikování nových metod do „své“ vzdělávací oblasti. Cílů projektu chceme dosáhnout vzděláváním cílové skupiny v několika úrovních.

Účastník si volí z nabídky vzdělávání:

  1. krátkodobé ICT uživatelů v rámci metodických odpolední na téma z ICT ve škole (4 h prezenčně doplněné sadami e-learningových výukových materiálů pro následné využití), tímto vzděláváním projde 1530 účastníků
  2. střednědobé
    • ICT aplikátorů v zavádění ICT do vzdělávacích oblastí resp. oborů (20 h prezenčně, 10 h e-learning), tímto vzděláváním projde 630 účastníků
    • řídících pracovníků (180 účastníků)
  3. dlouhodobé ICT lídra (117 h prezenčně, 96 h e-learning, 42 h exkurze), tímto vzděláváním projde 90 účastníků.

Zároveň budou pilotovány vzdělávací programy a výukové materiály, které budou v průběhu projektu inovovány na základě aktivit:

  1. zpětná vazba z jednotlivých kurzů (od účastníků a lektorů)
  2. letní ICT camp (evaluace metodik a výukových materiálů lektorským týmem)
  3. 2 evaluační semináře (evaluace pilotovaných kurzů a výukových materiálů, po 15 a 30 měsících trvání projektu).

Plánované aktivity zajistí realizační tým žadatele, proškolený lektorský tým (cca 60 lektorů) a experti v síti školicích středisek (zpravidla školy MSK, které mají se vzděláváním učitelů zkušenosti) a 12 informačních center (opět na školách v MSK). Tímto plošným pokrytím MSK síti školicích a poradenských center budou služby zpřístupněny všem zájemcům z MSK.