Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Partnerstvím k prosperitě

Název projektu

Partnerstvím k prosperitě

Registrační číslo

Realizace projektu

1/2005 – 6/2007

Projekt byl Moravskoslezským krajem podán ve 2. kole výzvy Společného regionálního operačního programu (opatření 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů) a je financován z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu a rozpočtu kraje.

Projekt bude realizován prostřednictvím 4 komponent, jež odpovídají tématickým oblastem, na které je projekt zaměřen. Vzhledem k tomu, že je projekt dlouhodobou záležitostí (byl zahájen již v lednu 2005 a realizace bude ukončena v červnu 2007), bude se realizovat v 7 etapách, napříč jednotlivými komponentami. Další informace naleznete na http://www.partnerstvi-msk.cz/

Hlavním cílem projektu je příprava našeho regionu na příští programovací období let 2007-2013. Projekt je zaměřen na oblasti, které jsou potřebné pro úspěšné čerpání finančních prostředků z Evropské unie. Mezi aktivity, které budou v rámci projektu realizovány, patří pomoc při zpracování strategií na jednotlivých úrovních – obecní, mikroregionální či regionální, dále vzdělávání budoucích zpracovatelů projektů či informování široké veřejnosti o možnostech získání peněz z Evropské unie. V neposlední řadě dojde k vytvoření databáze projektů za účelem zmapování poptávky po finančních prostředcích Evropské unie. Jednou z dílčích části projektu je i oblast zavádění nových moderních metod řízení do veřejné správy, jako je např. metoda Balanced Scorecard, CAF či Benchmarking, apod.