Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Partnership

Název projektu

Partnership

Registrační číslo

CZ/13/LLP-LdV/PS/P/134004

Realizace projektu

8/2013 – 5/2015

Jde o dvouletý projekt v rámci programu Celoživotního učení – Leonardo da Vinci Partnerství v odborném vzdělání, jehož náplní je vývoj reálných výukových a metodických produktů využitelných ve výuce mezinárodních studentských firem Enterprise without Borders. Několik desítek studentů Mendelovy střední školy z oborů obchodní akademie a ekonomické lyceum řeší ve smíšených mezinárodních týmech otázky fungování firmy v podmínkách studentských firem se zaměřením na problematiku mezinárodních vztahů. Obrovskou výhodou je, že to vše probíhá pod dohledem odborníků z praxe, konkrétně specialistů z firmy ATS Global. Každý partner přitom předává své silné stránky tomu dalšímu, to je základní princip projektu.

Projekt je o skutečných produktech, není to žádné samoúčelné hraní nebo naopak suchá teorie. Navíc má velký potenciál zvednout odborné i jazykové sebevědomí všech zapojených studentů, kteří si vyzkouší, že je možno dospět k výsledku při práci v mezinárodních týmech. Vše je propojeno s praxí díky supervizi ze strany podnikového partnera a je tak zabezpečena skutečná využitelnost vyvinutých výstupů. Zásadní přínos bude mít projekt i pro zapojené učitele, kteří budou rovněž komunikovat se svými kolegy v zahraničí, koučovat studenty a dokonce vyvinou i mezinárodně použitelné učební materiály.

Prezentace projektu je ke shlédnutí na této stránce https://drive.google.com/file/d/0B_9nwuy34xq4WVFUeEdMcDQ3WEE/view