Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

MAPA

Název projektu

Manažer či pedagog?

Registrační číslo

CZ.1.07/1.3.05/04.0008

Realizace projektu

2/2012 – 2/2013

Projekt Manažer či pedagog? (MAPA) byl schválen ve 4. kole výzvy pro GP v oblasti podpory 1.3 s dobou realizace – 1. 2. 2012 až 28. 2. 2013.
Projekt reaguje na potřebu dalšího vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení, kteří se mají ve své činnosti věnovat jak manažerské, tak vzdělávací oblasti řízení. Cílovou skupinou v tomto projektu jsou vedoucí pracovníci všech druhů škol a školských zařízení na území Moravskoslezského kraje, kteří ve své funkci začínají a ti, kteří mají potřebu se v jednotlivých oblastech své řídící činnosti zdokonalovat.
Cílem projektu je posílit kompetence řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky prostřednictvím realizace Studia pro ředitele škol a školských zařízení. Realizací studia účastník získá kvalifikaci pro výkon ředitele školy či školského zařízení, zkvalitní všechny fáze řízení školy.
Prostřednictvím osobnostního a pedagogického rozvoje vedoucích pracovníků účastník docílí lepšího porozumění, následného zlepšování personální práce při vedení a řízení školy.
Cílem projektu je vzdělávání řídících pracovníků škol formou zvyšování kvalifikace a podporou rozvoje profesních dovedností.
 1. Zvyšování kvalifikace řídících pracovníků
  Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
  Toto vzdělávání doporučujeme ředitelům a zástupcům ředitelů všech druhů škol a typů školských zařízení v Moravskoslezském kraji.
  Studium proběhne ve dvou skupinách, které poběží paralelně (3 cykly seminářů budou pobytové).
  Termín zahájení bude 27. – 29. 02. 2012 na OP KVIC Opava, Hany Kvapilové 20.
  Závěrečné obhajoby proběhnou 03. a 04. 12. 2012.
  Studium je organizováno ve 4 modulech v souladu se standardy MŠMT ČR:
  • Modul 1 – Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství
  • Modul 2 – Pracovní právo
  • Modul 3 – Financování školy
  • Modul 4 – Organizace školy a pedagogického procesu
  • Vzdělávací program zahrnuje 104 hodin přímé výuky a třídenní stáž v rozsahu 24 hodin.
 2. Podpora rozvoje profesních dovedností řídících pracovníků
  • Manažer jako vzdělávací lídr
   Skupina vzdělávacích programů s akcentem na rozvoj profesních dovedností řídících pracovníků v oblasti řízení pedagogického kolektivu a řízení vzdělávání.
  • Manažerské techniky ve školské praxi
   Skupina vzdělávacích programů s akcentem na rozvoj profesních dovedností řídících pracovníků v rovině manažerských technik a přístupů.
  • Podpora rozvoje řídících pracovníků v oblasti legislativy
   Help-servis: vzdělávací programy cílené na posílení právního vědomí při každodenní práci s žáky.
  • Tyto vzdělávací akce budou realizovány průběžně.