Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

FaM

Název projektu

Facility management v efektivní organizaci

Registrační číslo

CZ.1.07/3.2.07/03.0055

Realizace projektu

7/2012 – 6/2015

Projekt reaguje na rostoucí potřebu společné podpory pracovníků organizací zřizovaných územními samosprávnými celky (ÚSC) kraje při využívání facility managementu jako moderního a sjednocujícího nástroje pro efektivní plánování a řízení správy majetku. Pro správnou implementaci všech výhod, které tento pohled na správu majetku přináší, je podstatnou dobrá specializační příprava jeho uživatelů a jejich znalost komplexní problematiky v kontextu veřejnoprávního subjektu.

Proto předkládaný projekt zaměřujeme na vývoj a pilotáž 3 programů předmětného specializačního vzdělávání pracovníků organizací zřizovaných ÚSC (celkem 90). Vzdělávání řešíme formou blended learning, doplňujeme rozsáhlým portfoliem výukových materiálů a chybějícím portálem zaměřeným na specifika veřejné správy. Portál přinese články věnované aktuálním tématům, slovníček pojmů, postupně publikované příklady dobré praxe získané formou případových studií, výstupy z konzultací účastníků vzdělávání a často kladených dotazů.

Cílovou skupinu směrované podpory tvoří pracovníci (vedoucí pracovník a správní zaměstnanec, tzn. cca 2 pracovníci za každou organizaci) organizací zřizovaných ÚSC, tj.: – cca 250 organizací zřizovaných krajem (mateřská školy, základní školy, střední školy, základní umělecké školy, dětské domovy, školská poradenská zařízení samostatná a další). – další účastníci pak z organizací zřizovaných obcemi (zejména z cca 600 mateřských a základních škol).

Zde se můžete podívat na video ze vzdělávacích akcí projektu.

V tomto projektu chceme dosáhnout vyšší připravenosti pracovníků organizací zřízených ÚSC při implementaci facility managementu jako moderního a sjednocujícího nástroje pro efektivní plánování a řízení správy majetku.

K naplnění cíle budeme postupovat ve třech krocích:
1. Připravíme nový portál věnovaný problematice facility managementu v organizacích veřejné správy. Jeho obsahem budou aktuální informace z této oblasti a poskytneme na něm poradenské a konzultační služby pro pracovníky organizací zřizovaných ÚSC (tj. pro cca 850 potenciálních uživatelů)
2. Připravíme 3 nové vzdělávací programy, vč. e-learningu a výukových materiálů:
– Facility management pro vedoucí pracovníky (18 h)
– Facility management v praxi organizace (24 h)
– Efektivní a bezpečná práce na počítači s aplikacemi podporujícími facility management (40 h).
3. Pilotně ověříme tyto připravené vzdělávací programy, každý z nich na skupině 30 účastníků a zpracujeme evaluaci tohoto ověření.

Celkovým výstupem projektu budou kompletně připravené a ověřené 3 vzdělávací programy a systém podpůrných nástrojů (expertní tým, portál a jeho služby, e-learning vč. výukových materiálů), které budeme po skončení projektu nadále realizovat resp. provozovat v závislosti na požadavcích cílové skupiny. Takto budeme zajišťovat stále aktuální připravenost pracovníků organizací ÚSC na efektivní práci se svěřeným majetkem.