Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Euromanažer

Název projektu

Euromanažer

Registrační číslo

CZ.04.1.03/3.1.15.1/0084

Realizace projektu

11/2005 – 2/2007

Projekt, který zvýší schopnosti a dovednosti pedagogických pracovníků v oblasti projektového řízení ve všech oblastech řízení školy a vzdělávacích procesech řeší Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace s partnerem Vysokou školou podnikání, Ostrava-Michálkovice. S nimi spolupracuje 60 pedagogických pracovníků úplných ZŠ a SŠ z Moravskoslezského kraje a krajů přilehlých. Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, číslo opatření 3.3.1. Délka trvání projektu je 16 měsíců.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Obsahem projektu je zvýšit schopnosti a dovednosti pedagogických pracovníků v oblasti projektového řízení (i mimo EF). Používat projektové řízení i ve všech oblastech řízení školy a vzdělávacích procesech. Vytváření globálních informačních sítí. Vytvoření týmu konzultantů pro oblast projektového řízení a přípravu projektu pro školy a školská zařízení v území dopadu. Vznik databáze projektů z oblasti školství realizovaných na území Moravskoslezského kraje, která bude sloužit pro identifikaci dalších možných příležitostí, témat a impulsů projektové činnosti a motivaci pedagogické veřejnosti k projektové tvorbě.

V rámci projektu bude proškoleno 60 pedagogických pracovníků, z nich 15 vybraných bude od října 2006 pokračovat v práci na pozici konzultanta. Tato skupina lidí (pracující pod supervizí lektorů) bude mít za úkol poskytovat rady a pomoc školám v Moravskoslezském kraji při projektové činnosti, vytipovat vhodné příklady z databáze projektů.