Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

EDUNET

Název projektu

EDUNET

Registrační číslo

CZ.04.1.03/3.1.15.1/0142

Realizace projektu

1/2006 – 12/2007

Projekt podporující vnitřní proměny školy řeší Moravskoslezský kraj. Partnerem v tomto projektu je Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace. S nimi spolupracuje 16 úplných základních škol z Moravskoslezského kraje. Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, číslo opatření 3.3.1. Délka trvání projektu je 24 měsíců.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Obsahem projektu je realizace vzdělávacích modulů pro ředitele základních škol a učitele II. stupně s cílem podpořit vnitřní proměny školy se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí učitele a zlepšení klimatu na školách. Každý učitel by měl na základě takto zvládnutých dovedností umět individualizovaně pracovat s dětskou populací a zvládat postupy při korekci učebních plánů a výchovných problémů při výrazném posunu k výchově dovedností a schopností žáků s důrazem na zvýšení jejich flexibility.

V rámci projektu bude proškoleno 30 řídících pracovníků a 300 pedagogických pracovníků z šestnácti úplných základních škol. Tato skupina lidí bude mít za úkol vytvořit evaluační dotazník pro autoevaluaci učitele, školy pro sledování rozvoje klíčových kompetencí učitele a tedy i pozivitní změnu v klimatu školy.