Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

EduČaS

Název projektu

Systémová podpora edukace moderní historie a výchovy k občanství ve školách Moravskoslezského kraje

Registrační číslo

CZ.1.07/1.3.00/14.0072

Realizace projektu

3/2010 – 2/2013

Projekt Systémová podpora edukace moderní historie a výchovy k občanství ve školách Moravskoslezského kraje (zkrácený název EduČas) je určen pedagogickým pracovníkům škol se sídlem v Moravskoslezském kraji.

Tento projekt naplňuje globální cíl oblasti podpory 1.3 OPVK-IPo, je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR a bude realizován v období od 3. března 2010 do 28. února 2013. Partnerem projektu je Moravskoslezský kraj.

Aktivity projektu jsou zaměřeny na moderní dějiny a aktivizační metody výuky a jsou určeny učitelům, kteří se v současnosti věnují edukaci RVP Člověk a společnost na základních i středních školách. Jejich realizací chceme zlepšit kompetence pedagogů Moravskoslezského kraje ve výchově a vyučování moderní historie, demokracie a výchovy k občanství a podpořit implementaci a evaluaci ŠVP v oblasti Člověk a společnost (ČaS).

V rámci realizace projektu chceme učitelům nabídnout možnost:

  • účasti v kurzech DVPP vedoucích k sebepoznání a k rozvinutí schopnosti přijímat a zvládat změny,
  • vytvořit a podílet se na pilotním ověření kurzů metodologických a odborně inovačních,
  • stát se členem sítě konzultantů – poradců pro didaktiku a implementaci ŠVP a podporou zavádění získaných znalostí a dovedností do praxe.

Cílem projektu je zlepšit kompetence pedagogických pracovníků základních a středních škol Moravskoslezského kraje v edukaci moderní historie, demokracie a výchovy k občanství a zároveň tak podpořit přípravu, implementaci a evaluaci školních vzdělávacích programů v oblasti Člověk a společnost.

Žadatel spolu s partnerem (Moravskoslezským krajem) chce tohoto cíle dosáhnout touto systémovou posloupností:

  1. nabídkou kurzů vedoucích k sebepoznání pedagogů, k rozvinutí schopností přijímat a zvládat změny a zvládnout základy nových didaktických postupů v předmětných oblastech,
  2. vytvořením kurzů metodologických a odborně inovačních, jejich odpilotování a ověření na vzorku žáků včetně evaluačních nástrojů,
  3. postupným vytvářením sítě konzultantů – poradců pro didaktiku ČaSu a implementaci ŠVP se specializací pro druhy a typy vzdělávání a rovnoměrné rozmístění v kraji, určených zejména pro podporu škol, ale i pro poradenství pro krajskou vzdělávací politiku,
  4. podporou získaných znalostí a dovedností pedagogů a poradců v předchozích klíčových aktivitách do praxe kombinací náslechů, seminářů a dílen.