Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Čas pro změnu

Aktuality z projektu

2. mobilita – angličtina na Maltě

Pět pracovníků se vyjelo zdokonalovat v anglickém jazyce na Maltu. Mobilita probíhala v Maltalingua School Of English ve městě San Giljan. Intenzivní jazykový kurz posílil jejich komunikační

1. mobilita – jak funguje mozek při učení se

Dvě pracovnice vycestovaly vlakem do Budapešti do CONVERZUM-Tudomány Nyelviskola. Téma fungování mozku a jak využít tyto znalosti pro posílení procesu učení se bylo náplní této

Název projektu

Čas pro změnu

Registrační číslo

KA122-ADU-27DE14D3

Realizace projektu

12/2022 – 5/2024

Cílem projektu „Čas pro změnu“ je zvýšení kvality poskytování vzdělávacích služeb s ohledem za proces evaluace realizovaného vzděláván. A spolu s tím je nezbytné podpořit profesní rozvoj pracovníků organizace. Konkrétně absolvováním vzdělávacích kurzů se záměrem:

  • zvýšit úroveň komunikace v cizím jazyce,
  • aplikovat současné vědecké poznatky o procesu „učení se“ do vzdělávání dospělých,
  • zvládnout proces evaluace, a to vč. dobře nastavených kritérií, resp. indikátorů,
  • zlepšit dovednosti při využívání nových digitálních nástrojů pro vzdělávání dospělých,
  • propojit mentorské zkušenosti s principy leadershipu.

Celkem plánujeme zrealizovat 6 vzdělávacích mobilit:

General English or Business English, 30 h

Brain-Based Learning: Understand How Students Really Learn

Evaluation and Quality Assurance in education and training

Online Education: Blended, Remote, and Hybrid Learning

Virtual Reality

Leaders as Learners: Meeting the Needs of your Staff and Students – pro vedoucí

Realizační tým

Mgr. Blanka Kozáková

hlavní koordinátorka projektu

blanka.kozakova@kvic.cz

+420 595 538 023

+420 777 136 410