Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Škola a pokročilá umělá inteligence


Začátek kurzu
úterý 19.03.2024
Rozsah
4 h
Cena kurzu
1 850 Kč
Obsazenost
10/15
Katalogové číslo
1063052352
Číslo akreditace
bez akreditace
Kontakt pro přihlášky
Vyhlídalová Kateřina
katerina.vyhlidalova@kvic.cz
595 538 034
Cílová skupina
učitel, pedagog volného času
Typ organizace
II. st. ZŠ, I. st. ZŠ, gymnázia, SOŠ, SOU, ZUŠ a SUŠ, VOŠ
Obor
informatika a výpočetní technika
Anotace kurzu

Je to už více než rok, kdy se začala také ve školách využívat (někde zakazovat) umělá inteligence. Nyní máme možnost seznámit se s pokročilými nástroji AI. Ve workshopu si vyzkoušíme další možnosti, jak oživit výuku prvky umělé inteligence. AI se dnes objevuje v mnoha aplikacích, můžeme tedy hovořit například o akcelerátorech učení nebo různých podobách Chat GPT. Formy zadávání správných promptů nebo hlasová ovládání jsou již dnes promítnutá do aplikací, např. Microsoft Office. Žáci i učitelé musí držet krok s dynamickým rozvojem a průnikem AI do nejrůznějších odvětví a různých technologií. Jednou z hlavních kompetencí současných žáků se stává dovednost rozlišit pravdivost informací. Workshop bude doplněn celou řadou různých příkladů z praxe.

Lektoři kurzu
Bc. Jiří Chytil
Další informace
UPOZORNĚNÍ: Vhodné pro ZŠ, popř. nižší ročníky SŠ.

Přehled sezení
 út 19.03.2024
 08:00 - 11:30
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Chytil Jiří, Bc.