Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Location: Opava

Bechná Lucie, Ing.

odborná pracovnice DVPP

Kupková Marcela

zástupce vedoucí odl. pracoviště, samostatná referentka DVPP

Kocurková Renata, Ing.

vedoucí odloučených pracovišť Ostrava a Opava