Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

E Sborník námětů polytechnické výchovy v práci MŠ

Sborník dobré praxe, ve kterém jsou příspěvky dokumentující konkrétní příklady dobré praxe zapojených škol v oblasti polytechnických činností. Obsahuje 33 námětů polytechnických činností  (oblast rozvoje předmatematických představ 9 námětů, 10 námětů přírodovědných aktivit, 7 námětů aktivit kulturních a uměleckých a 7 námětů aktivit technického charakteru) využitelných v předškolním vzdělávání.

Nástroj pro hodnocení kvality práce učitele předškolního vzdělávání

Nástroj pro hodnocení kvality práce učitele předškolního vzdělávání-příručka učitelky předškolního vzdělávání, která popisuje různé kvalitativní úrovně pedagogické praxe v návaznosti na dokument Kompetentní učitel 21. století. Dokumentuje výběr základních indikátorů kvality předškolní praxe zaměřené na dítě, popisuje její různé úrovně  a uvádí příklady postupů, které vystihují každou ze tří úrovní praxe (neadekvátní, dobrý začátek, kvalitní […]

E Sborník námětů prvků OSV v praxi MŠ

Metodický materiál vytvořený pro inspiraci a pomoc při rozvíjení prvků osobnostní pedagogiky v mateřských školách. Sborník je sestavený z příspěvků učitelek MŠ, které v rámci projektu Spirála absolvovaly kurzy Osobnostní a sociální výchova. Autorky aplikovaly nabyté poznatky z kurzů ve své praxi a výsledkem jsou návodné popisy činností s dětmi, jejichž cílem je rozvíjet u nich pomocí konkrétních metod […]

Scénář kolegiální podpory 3 S

Originální příručka, která pomohla nejen ve vedení kolegy, ale i v ujasnění si kolegiální spolupráce ve škole. Je doplněna 5 videosekvencemi na DVD.

Scénář 3 S

Originální příručka, která pomohla nejen ve vedení kolegy, ale i v ujasnění si kolegiální spolupráce ve škole. Je doplněna 4 videosekvencemi na DVD.