Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Vzdělávání nepedagogických pracovníků – úhrada z ONIV

Připomeňme si, že výdaje poskytované z prostředků státního rozpočtu podle § 161 odst. 7 písm. a) a b) školského zákona na činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcemi a svazky obcí vymezuje § 160 odst. 1 písm. c) a d) školského zákona jako finanční prostředky na: „platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, […]

Studium pedagogiky – asistent pedagoga (září 2023 – Olomouc)

Dne 13.9.2023 zahajujeme novou skupinu pro zájemce o pozici asistenta pedagoga opět v Olomouci. Více informací včetně termínů naleznete po rozkliknutí odkazu. Kurz bude probíhat prezenčně. Cíle studia Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga. Kritéria výběru účastníků Vzdělávací program vychází z podmínek a požadavků stanovených v […]