Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Stanovení výše úplaty v mateřské škole zřizované obcí, svazkem obcí nebo případně krajem

Výše úplaty v mateřské škole zřizované obcí, svazkem obcí nebo případně krajem, tzv. veřejné mateřské škole, se řídí ust. § 6 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů:  Měsíční výše úplaty se musí řídit následujícím: – Nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole, […]