Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Dary do FKSP

Dle ust. § 2 odst. 4 písm. b) vyhl. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění (dále jen „vyhláška FKSP“), tvoří další příjmy do FKSP i peněžní a jiné dary určené do fondu. Bližší specifikaci vyhláška neuvádí. Z podstaty věci lze dedukovat, že dary mohou být poskytovány jak právnickými, tak fyzickými osobami. Jelikož […]