Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Je výše osobního příplatku omezena?

Osobní příplatek jako „nenároková složka platu“ je jistě jedním z motivačních faktorů zaměstnanců. Dle ustanovení § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, je možné zaměstnanci osobní příplatek poskytnout, jestliže dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků, případně jestli plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci. Výše příplatku je dle výše uvedeného […]