Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Výměnné akce z FKSP

I když jde o aktivitu, která není velmi frekventovaná, lze dle ust. § 10 vyhl. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb z FKSP přispívat na pobytové náklady zaměstnanců a rodinných příslušníků jiných tuzemských i zahraničních právnických a fyzických osob při vzájemných výměnných rekreacích, zájezdech, kulturních akcích a sportovních soutěžích. Nesmíme však opomenout důležitost reciprocity, kterou nejlépe zajistíme vzájemnou dohodou mezi organizacemi.